Communicatie begint met vertrouwen

Digitale media bezorgen ons een overvloed aan nieuws en verhalen. We horen en zien steeds meer. Steeds vaker zul je een keuze maken. In de toekomst zal dit gemeengoed worden; iedereen kiest zijn of haar eigen content.

in social we trustWe bevinden ons in een veranderingsproces waarin het noodzakelijk is eerlijk te communiceren. Want steeds vaker zoeken mensen in het enorme aanbod naar vertrouwen om beslissingen te kunnen nemen. In eerste instantie vinden we dat vertrouwen in het netwerk dat het dichtst bij ons staat. Vaak zijn dit je vrienden en familie, maar ook collega’s, vakgenoten en relaties vervullen deze rol.

Vertrouwen (In social we trust)

Voor bedrijven en merken betekent het dat zij moeten werken aan dit vertrouwen en hun publiek moeten helpen bij het maken van beslissingen. Social Media draagt bij aan dit vertrouwen.

Ga maar na. Stel je voor dat je een keuze moet maken voor een nieuwe school voor je kinderen. Je gaat je oriënteren en er zijn drie opties:

School A meldt op de website dat zij de beste opleiding van het land hebben.

School B laat weten dat hun opleiding de beste van het land is en vermeldt op de website een goede beoordeling van de onderwijsinspectie.

School C zegt dat zij de beste opleiding van het land bieden en laat behalve de goede beoordeling van de onderwijsinspectie ook positieve reacties zien van ouders, leerlingen en vrijwilligers.

De meerderheid kiest dan voor school C

Dat is begrijpelijk. We zullen meer en meer gaan letten  op wat ons vriendennetwerk doet en adviseert voordat we beslissen. Bedrijven en merken die hun communicatie baseren op vertrouwen zijn daardoor in het voordeel.